Klubbens historia

Orienteringssporten har gamla anor i vår kommun.

 

Redan under 1940-talet var tävlings- och träningsverksamhet i gång i klubbarna Färgelanda IF, Högsäters GF och Stigens SK. Kanske var Ellenö IK också i gång redan då.


1952     Protokoll från klubbens bildande   

Tidigare hade orienteringen i Färgelanda bedrivits i Färgelanda IF:s regi,men den 27 april bildades en specialförening. 

Den första styrelsen bestod av: Rune Pernestam, Carl-Erik Hagström, Gunnel Andersson(senare Axelsson), Sven Olsson, Sven Andersson, Inge Johansson och Ragnar Bandgren. 

Klubben fick namnet OK Skärmen.  

1955 Klubben hade tidigare tillhört Dalslands Orienteringsförbund men blev, bl.a. på grund av det geografiska läget, efter begäran överflyttad till Bohusläns OF. Verksamheten tog nu fart, mycket beroende på Inge Johansson, som inte bara var en tävlingsorienterare av god klass utan också en pådrivande ledare i klubben. per en klubbstuga belägen i Håbyn. Klubbmedlemmar har stora framgångar på tävlingar de närmaste åren.

1958 Ellenö IK:s orienterare ansluter sig till klubben och blir en god förstärkning.

1959 Inge Johansson 6:a vid "Natt-SM". Bohusläningens mästerskapsjacka till Håkan Olausson som bevis på att han varit bäste herrsenior vid årets DM-tävlingar.

1960 Vi arrangerar vår första "Skärmenträff".

1960-talet Innebär, i synnerhet mot slutet, en tillbakagång för klubben. Nya kartor, framtagna för orientering, börjar framställas i klubbarna, ofta på idéell väg. Skalor, färger, karttecken och utförande varierar men lavinen är i rullning. Vi börjar förstå att om vi skall hänga med så måste också vi ha ändamålsenliga kartor. Fortfarande kan dock klubben sticka upp.

1965 Vid "DM-budkavlen" tar klubben en dubbelseger i Seniorklassen (H21).

1967-68 Gerd Hallsten tävlar för klubben och vinner både "dag"- och "natt-DM" båda åren.

1972 Klubbens första karta, "Hästskobladet", tas i bruk. (HGF:s orienterare hann dock före med sin första karta). Vi har fått flera förstärkningar från olika håll. Ungdomar börjar söka sig till klubben och orienteringen. Vi kan åter igen hysa gott hopp om framtiden. Bohusläningens mästerskapsjacka till Lars-Erik Johansson

1974 Klubben arrangerar sin första "Trim"-orientering. Fortsättning har följt.

1975 Monica Mattiasson blir 7:a på "Natt-SM" och 14:e på "Dag-SM". Mikael Nysten vinner sin klass vid "O-ringens 5-dagars" i Stockholm.

1976 Första "10-mila"-starten. Det samarbete med HGF:s orienterare som de senaste åren vuxit fram resulterar i att vi tillsammans arrangerar en budkavle, "Dalslandskavlen", som kommer att arrangeras ytterligare 7 gånger.

1977 Bohuslän och Dalsland bildar gemensamt Bohuslän-Dals Orienteringsförbund.

Högsäters orienterare ansluter sig till OK Skärmen. OK Skärmens Damsektion bildas. En medlemsvärvning genomförs och medlemsantalet uppgår till c:a 140 st. Klubben blir genom Högsätersorienterarna medarrangör av "Karolinerloppet".

1978 I år arrangerar vi "Dalslandskavlen" och "Skärmenträffen" med bara 14 dagars mellanrum och därutöver en ungdomstävling. Vi tävlar också flitigt. Hela 68 medlemmar gör vid 67 olika tävlingar 805 starter. Damsektionen ordnar ett välbesökt träningsläger för medlemmar i alla åldrar.

1982 Första numret av vår klubbtidning "Skärmaren" ges ut.

1984 Bohusläningens mästerskapsjacka till Lars Blom. Åsa Larsson vinner sin klass vid
"O-ringens 5-dagars" i Blekinge. Deltar för första gången med lag vid "Ungdomens 10-Mila".

1985 Magnus Larsson vinner sin klass vid "O-ringens 5-dagars" i Falun. Genom fritidsnämndens tillmötesgående flyttar vi in i klubblokalen vid Hedekasvägen .

1986 Jan Ottosson vinner "Nordiska Fjällorienteringen" tillsammans med skidkompisen Hans Persson. Klubblokalen iordningställs, damsektionen köper in huvuddelen av möblerna.

1988 Rekord i medlemsantal, 252 st. Sista året som medarrangör vid Karolinerloppet.
Både damlag och herrlag på "10-mila".  
1991 Hittills största "Skärmenträffen" med c:a 1.200 deltagare vid Allégården i Högsäter. 

Bygge av klubbhus planeras i Stigen, det går dock inte att genomföra.

1994 Magnus Andersson vinner sin klass vid "O-ringens 5-dagars" i Örnsköldsvik.

Första "Julrushen", en annorlunda motionsorientering, den 11 december i Stigen.

1995 Första upplagan av "Skärmen-Cup" startar i Högsäter den 29 mars.

1997 Vid årets DM-tävlingar lägger OK Skärmen beslag på 17 segrar.

"Skärmen Vinter Cup" startar den 9 november i Stigen och ersätter nu "Julrushen".

1998 Arbetet med en ny tätortskarta över Färgelanda tar sin början. "Skärmen Vinter Cup" blir "Skärmen Vinter Park Cup" och arrangeras på färdigställd del av tätortskartan. Klubben övertar tillsammans med HGF:s Skidsektion kommunens skötsel av Allégården i Högsäter.
Omfattande upprustning och ombyggnad av lokalerna genomförs på frivillig väg. Klubblokalen flyttas till Allégården.
Klubben tilldelas arrangemanget av en etapp vid  "O-ringens 5-dagars" år 2003 som arrangeras i distriktet.
Den 7/4 startar 5:e upplagan av "Skärmen Cup". "Skärmenträffen" arrangeras för 16:e gången den 2/5 och Allégården invigs den 13/5.
Förberedelserna för vår 5-dagarsetapp, år 2003, startar.

2001 Jenny Bagge Johansson vinner D18 Lång vid  "O-ringen" i Märsta

2003 OK Skärmen arrangerar en etapp av O-ringen i ett strålande väder vid gården Landa, nv Högsäter.

2004 Jenny Bagge Johansson vinner D20 vid "O-ringen" i Göteborg.

2005 OK Skärmen arrangerar  Götalandsmästerkskapet tillsammans med OK Skogsmunken vid gården Brandserud, norr om Högsäter

2009 OK Skärmen tilldelades Bohuslän Dals arrangörspris för Skärmenträffen som årets bästa arrangemang.

2011 OK Skärmen arrangerar  USM tillsammans med OK Skogsmunken. Sprinten arrangerades i Färgelanda samhälle samt långdistans och stafett vid Gudhem, söder om Högsäter. 

Karl-Johan Karlsson