Skärmaren


 

Skärmaren är OK Skärmens klubbtidning som utkommer med 4 nummer per år. Första numret utkom1982 . Protokoll från styrelsemöten och årsmötet samt bokslut finns med i pappersupplagan som skickas ut till alla medlemmar/familjer.

Skärmaren 2024-1 Skärmaren 2024-2    
Skärmaren 2023-1 Skärmaren 2023-2 Skärmaren 2023-3 Skärmaren 2023-4
Skärmaren 2022-1 Skärmaren 2022-2 Skärmaren 2022-3 Skärmaren 2022-4
 Skärmaren 2021-1 Skärmaren 2021-2 Skärmaren 2021-3 Skärmaren 2021-4
 Skärmaren 2020-1 Skärmaren 2020-2 Skärmaren 2020-3 Skärmaren 2020-4