Regler för ersättning

Regler och ersättningar 2024

Tabellen visar vad klubben ersätter för orientering och skidorientering när man tävlar för OK Skärmen.

Arrangemang

Deltagaravgift

Ersättning för resa

Ersättning för kost & logi


SM  (HD21)

  100 %

 20 kr/mil/bil samåkning krävs. Annat ressätt ersätts   motsvarande bil.

 200 kr/   övernattning

SM och VM (HD35 -)

Max 100% av SOFTs övre gräns för ordinarie avgift

   

 Distriktsmatchen
 Daladubbeln
 Götalandsmästerskap
 Ungdoms-SM
Junior-SM

 100 %

 100 % vid gemensam bussresa om sådan anordnas.   Om denna saknas; 20 kr/mil / bil.  Samåkning krävs.
 

 100% för boende om gemensamt boende anordnas.

Patrulltävlingar och stafetter

100 % för vuxna såväl som barn/ungdomar

 100 % vid gemensam bussresa om sådan anordnas.   Om denna saknas; 20 kr/mil / bil.  Samåkning krävs. .Ersättning betalas endast för barn/ungdom t.o.m. 20 år.

 100% för boende om gemensamt boende anordnas. .Ersättning betalas endast för barn/ungdom t.o.m. 20 år.

 O-camp
 Breddläger
 Riksläger

 50 %

 20 kr/mil/bil. Samåkning krävs

 50%

 BDOFs övrig    ungdomsverksamhet

 100 %

 5 kr/mil/ungdom

 max 150 kr / person/resa

 

Ungdomens 10-mila

 100 %

 20 kr /mil/bil Samåkning krävs

 200 kr/    övernattning

10-milahelgen

 100 %

 100 % vid gemensam   bussresa

 200 kr/     övernattning

 Övriga orienteringstävlingar, även i utlandet

 Max 100% av SOFTs övre gräns för ordinarie avgift

 

 
       

Fördelning av andra kostnader

Kostnad Betalas av
  Hyrbricka   medlem
 Efteranmälningsavgift   medlem
  "Ej start" - avgift   medlem

 

Klubben ersätter inte kostnader där deltagaren inte springer för klubben t.ex. deltar i en annan klubbs stafettlag. Om du tävlar utomlands så betala tävlingsavgiften på plats.