God Jul

 

 

 

Medlemsavgift 2013

  • 27 feb 2013

Nu är det dags för medlemsavgift för 2013. Att vara medlem kostar 100 kr eller 250 kr för en hel familj (föräldrar och barn t.o.m. 20 år). Om du är medlem så betalar klubben t.ex. dina startavgifter på orienteringstävlingar, reseersättning för alla under 20 år till tävlingar mm. Betala in avgiften på pg 11 25 69 - 9. Glöm inte att skriva medlemsavgift, samt namn, och adress till alla. Om du är ny medlem behöver vi personnumret med alla 10 siffror också. Med nästa nummer av Skärmaren följer ett inbetalningskort om du föredrar det.