God Jul

 

 

 

Skärmen Vinter CUP 4

  • 16 feb 2014

Nu finns sammanställningen klar från de fyra första deltävlingarna

Medlemsavgift mm

  • 9 feb 2014

Nu har vi haft årsmöte i Skärmen vilket inte resulterade i några större förändringar. Vi hälsar dock Eva-Lotta Gleisner välkommen som ny medlem i ungdomskommittén. Det är också dags att betala in medlemsavgiften. Vi behåller storleken på avgiften, dvs 100 kr per medlem eller 250 kr per familj. Du betalar in avgiften på vårt nya bankgiro 525-8876 och skriver vilka namn det gäller. Om du vill ha ett inbetalningskort så får du vänta på nästa nummer av Skärmaren som kommer ut i mitten av mars.

Skärmen vinter CUP 4

  • 7 feb 2014

Skärmen Vinter Cup genomförs som planerat den 16 feb. Anmäl på Eventor . http://eventor.orientering.se/Events/Show/8270